top of page
Led20_l%C3%B8rdag_oddaksel-31-lowres_edi

Last ned blekker

Hymner

La Hvert Et Hjerte

Overvant Døden

Tilgitt

Du Sier

Alltid God

I Den Natt

Fullbrakt

Kom Til Hans Kors

I En Skare Som Ingen Kan Telle

Eksplosjon

Velkommen

Gi Meg Jesus

Nåde Stor

Strømmer av Nåde

Fullkommen Majestet

Tilbake

Graven Er Tom

I Navnet Jesus

Eksplosjon

Hele Himmelen

Hele Himmelen

Navnet Jesus (Løfter Mitt Blikk)

Nåderik

En Gang For Alle

Ditt Kors

Funnet

Nærmere

Hvilken Venn

Vi Tror

Verdens Konge

Live Fra Skjærgårds

Velkommen

Overveldet

Ditt Kors

Stor Er Din Trofasthet

La Det Være Jesus

Fullkommen Majestet

Strømmer Av Nåde

Nåde Stor

Gi Meg Jesus

Vår Gud

Eksplosjon

bottom of page